Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 2.12.2020 23:11:01


Ξ Valmynd

7.9  ÍkutŠkjastyrkur og frßdrßttur frß honum

Með ökutækjastyrk er átt við þær greiðslur sem launþegi fær frá launagreiðanda fyrir að nota eigin bifreið í hans þágu. Hér getur bæði verið um að ræða að greidd sé föst mánaðarleg eða árleg fjárhæð eða að greitt sé samkvæmt kílómetragjaldi fyrir hvern ekinn kílómetra samkvæmt akstursdagbók eða akstursskýrslu.
 
Frádráttur á móti ökutækjastyrk
Frádrátt á móti ökutækjastyrk má færa ef bifreið launþega hefur sannanlega verið notuð vegna aksturs í þágu vinnuveitanda. Frádrátt má ekki færa hafi ökutækjastyrkur verið greiddur vegna ferða launþegans til og frá vinnu eða vegna annarra nota af bifreiðinni sem teldust til eigin nota hans. Frádráttur má aldrei vera hærri en ökutækjastyrkurinn. Sé kostnaður lægri en ökutækjastyrkur reiknast tekjuskattur og útsvar af mismuninum.
 
Skilyrði að halda akstursdagbók
Allir sem ætla að gera kröfu um frádrátt á móti ökutækjastyrk þurfa að halda akstursdagbók eða akstursskýrslu þar sem skráð hefur verið hver ferð fyrir launagreiðanda, ekin vegalengd og aksturserindi. Akstursdagbækur eða akstursskýrslur er nauðsynlegt að færa reglulega þannig að þær geti verið aðgengilegar fyrir skattyfirvöld sé þess óskað.
 
Gögn sem halda þarf saman
Rekstrarkostnaðurinn þarf að vera sannanlegur og er því nauðsynlegt að halda saman kvittunum fyrir öllum útlögðum kostnaði vegna bifreiðarinnar.
 
Staðgreiðsla skatta af ökutækjastyrk
Ökutækjastyrkur sem greiddur er sem föst mánaðarleg eða árleg fjárhæð er staðgreiðsluskyldur. Sé um að ræða ökutækjastyrk, sem greiddur er samkvæmt akstursdagbók fyrir hvern ekinn kílómetra og fjárhæðin er í samræmi við skattmat fjármálaráðherra, má halda þeim ökutækjastyrk utan staðgreiðslu.

Hafi ekki verið tekin staðgreiðsla af ökutækjastyrknum þarf að greiða skatt af mismuninum í álagningu. Hafi hins vegar verið tekin full staðgreiðsla af ökutækjastyrknum getur komið til endurgreiðslu vegna frádráttarbærs kostnaðar.
 
Sérstakt gjald og torfærugjald
Sérstakt gjald er greitt vegna aksturs á vegum fyrir almenna umferð, þar sem ekki er bundið slitlag.
Torfærugjald er greitt vegna aksturs utan vega eða á vegslóðum sem ekki eru færir fólksbílum.
 
Taktu eftir!
Skila þarf sérstöku eyðublaði fyrir hverja bifreið ef notaðar eru fleiri en ein á árinu.

Nßnar:

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑