Leiđbeiningar um rafrćn skil, sótt 23.7.2024 14:32:02


Ξ Valmynd

2.3.5  Styrkir til náms, rannsókna og vísindastarfa

Hér skal færa styrki til náms, rannsókna og vísindastarfa, þ.m.t. styrki til endurmenntunar og starfsmenntunarsjóðsstyrki sem greiddir voru á árinu 2021.
Leyfilegan frádrátt frá slíkum styrkjum skal færa í reit 149 í kafla 2.6.
 
Sjá einnig umfjöllun um reit 149 í kafla 2.6.4.

 

ENGLISH

Grants for studies, research and scientific work

Grants for studies, research and scientific work, including scholarships for retraining and vocational education fund grants paid in 2021, should be entered here.

Permitted deduction from such grants should be entered in field 149 in section 2.6.

See also the discussion on field 149 in section 2.6.4.

POLKI

Dofinansowania do edukacji, badań i pracy naukowej

Tutaj umieszcza się dofinansowanie do edukacji, badań i pracy naukowej, w tym dofinansowanie kształcenia ustawicznego oraz z funduszu kształcenia zawodowego wypłacone w 2021 roku.

Dozwolone odliczenie od takich dofinansowań należy umieścić w polu 149 w rozdziale 2.6.

Zob. również omówienie pola 149 w rozdziale 2.6.4.

 

Fara efst á síđuna ⇑