Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 24.7.2024 00:53:33


Ξ Valmynd

7.26  Greinarger­ um aflaver­mŠti og rekstrarkostna­ fiskiskipa - RSK 4.29

Eyðublað RSK 4.29 er eingöngu fylgiskjal með skattframtali hjá lögaðila eða einstaklingi í útgerð.
Hér er um að ræða upplýsingaöflun skv. 10. gr. laga nr. 74/2012 um veiðigjald.
Fylla skal út upplýsingar um aflaverðmæti og útgerðarkostnað, sundurliðað niður á einstakt fiskiskip/bát.
Ath. Ef um er að ræða áritað skip eða bát, sem er ekki á vegum framteljanda, getur þurft að færa 1 kr. í tekjur og gjöld á blaðinu og skila því þannig.  Þá skal gerð grein fyrir ástæðum slíkrar útfyllingar í athugasemdasvæðinu neðst á blaðinu!

Til að hefja útfyllingu er smellt á >> táknið framan við nafn viðkomandi fiskiskips og skráningarmyndin sem þá birtist fyllt út.

Skýringar við einstaka reiti

Nafn skips
Hér skal skrá heiti og skráningarnúmer (einkennisstafir og númer) skips eða báts.
Kemur forskráð í rafrænu framtali.

Skipaskrárnúmer
Hér skal skrá skipaskrárnúmer skips eða báts.
Kemur forskráð í rafrænu framtali.

Aflaverðmæti
Söluverð landaðs afla skipsins.

Aðrar tekjur
Allar aðrar tekjur skips en aflaverðmæti, svo sem leigutekjur aflamarks.

2.1 Laun af aflahlutum
Hlutur áhafnar af aflaverðmæti landaðs afla skipsins.

2.2 Önnur laun áhafnar
Önnur laun áhafnar skipsins sem tengist úthaldi þess.

Launatengd gjöld vegna 2.1 og 2.2
Hér er um að ræða allan annan kostnað sem beint tengist sjómönnum og launum þeirra, svo sem tryggingagjald, mótframlag í lifeyrissjóð, stéttarfélagsgjöld, tryggingar áhafnar, fæðiskostnaõur, hlífðarfatnaður o.fl.

Orkukostnaður (Eldsneyti)
Eldsneytiskostnaður vegna úthalds skipsins.

Viðhaldskostnaður
Viðhaldskostnaður vegna úthalds skipsins.

Veiðarfærakostnaður
Allur kostnaður vegna veiðarfæra og þ.m.t. beita.

Frystikostnaður
Frystikostnaður vegna landaðs afla skipsins.

Umbúðakostnaður
Umbúðakostnaður vegna landaðs afla skipsins.

Löndunarkostnaður og hafnargjöld
Allur kostnaður við löndun afla, ís, flutnings aflans í land og kostnaður við að skipið sé í höfn.

Flutningskostnaður
Flutningskostnaður vegna landaðs afla skipsins.

Tryggingar
Tryggingar skips, húf- og hagsmunatryggingar (rekstrarstöðvunartrygging) og tryggingar veiðarfæra og afla um borð.

Sölukostnaður
Sölukostnaður landaðs afla, t.d. hjá fiskmörkuðum eða við útflutning.

Stjórnunarkostnaður
Laun stjórnenda í landi, skrifstofukostnaður o.þ.h.

Önnur rekstrargjöld
Öll önnur rekstrargjöld skips sem ekki eru meðtalin undir öðrum liðum að ofan. Hér má nefna sem dæmi veiðigjöld, leigu aflamarks, Hafróafli (VS-afli), net- og símakostnaður um borð, beitningsskúr, veiðarfærageymsla o.fl.

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑