Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 23.7.2024 14:22:32


Ξ Valmynd

1.8.4  Brß­abirg­a˙treikningur

Bráðabirgðaútreikningur
Unnt er að fá útreikning gjalda á vefnum. Meðan á framtalsgerð stendur er þetta gert með því að smella fyrst á "Villuprófun" og velja síðan útreikning. Einnig er boðið upp á bráðabirgðaútreikning á þjónustusíðunni eftir að framtali hefur verið skilað, allt fram til þess tíma þegar álagning ársins liggur fyrir.
 
Með niðurstöðunni fylgir uppgjör sem sýnir áætlaða greiðslustöðu framteljanda 1. júní. Þetta er þó bráðabirgðaútreikningur, byggður á upplýsingum sem liggja fyrir á þeim tíma. Í texta sem fylgir niðurstöðum eru tiltekin þau atriði sem valdið geta skekkjum, s.s. fyrirframgreiðsla vaxtabóta og tekjur erlendis.
Í bráðabirgðaútreikningi koma ekki fram þau gjöld sem tengjast atvinnurekstri framteljanda, þ.e. tryggingagjald og fjársýsluskattur.
Vakin er athygli á því að í bráðabirgðaútreikningi er notast við upplýsingar um staðgreiðslu sem fram koma í kafla 2.10 á framtalinu, en við sjálfa álagninguna eru notaðar upplýsingar um greidda staðgreiðslu skv. staðgreiðslukerfi skattyfirvalda!
 
Þeir sem ekki geta fengið útreikning
Ekki geta allir framteljendur fengið útreikning gjalda á vefnum. Það á fyrst og fremst við um þá sem ekki áttu lögheimili á Íslandi allt árið 2021 og þá einhleypinga sem létust á árinu 2021.
 
Einstaklingar í óvígðri sambúð sem telja fram hvor í sínu lagi (fjölskyldumerking 7) fá ekki rétta niðurstöðu um vaxtabætur og barnabætur og fá því ekki bráðabirgðaútreikning. Skýringar á sérstöðu þeirra koma á skjáinn þegar framtalið er opnað í fyrsta sinn og er þeim bent á að kynna sér þær upplýsingar vandlega.
 
Í sumum tilfellum, þegar sótt er um samsköttun á vefnum, verður ekki hægt að fá útreikning.
Þeir sem hafa tekjur erlendis, en áttu lögheimili á Íslandi allt árið, fá niðurstöðu þar sem ekki hefur verið tekið tillit til lækkunar vegna skattgreiðslna erlendis, og verða því að taka niðurstöðunni með fyrirvara.
 
Þeir sem ekki geta fengið útreikning eru því í stuttu máli þessir:
 • Framteljendur sem ekki áttu lögheimili á Íslandi allt árið 2021.
 • Einhleypingar sem létust á árinu 2021.
 • Einstaklingar í óvígðri sambúð sem telja fram hvort í sínu lagi (7-merktir).
 • Framteljendur sem ekki voru í sambúð samkvæmt áritun á framtal en sækja um samsköttun í kafla 1.2 á forsíðu framtalsins.
   

ENGLISH

Interim calculation

Dues can be calculated online. During the filing process, this is done by first clicking on “Error Testing” and then selecting calculation. An interim calculation is also offered on the service page after the return has been submitted, until the time when the levy for the year is available.

The result is accompanied by a settlement showing the taxpayer’s estimated payment position on 1 June. However, this is an interim calculation, based on information available at the time. The text that accompanies the results identifies the factors that can cause errors, e.g. advance payment of interest tax rebates and income abroad.

The interim calculation does not include the dues related to the taxpayer’s business operations, i.e. payroll tax and capital gains tax.

Attention is drawn to the fact that in the interim calculation, information on withholding tax that is stated in section 2.10 of the tax return is used, but in the actual levy, information on paid withholding tax according to the withholding tax system of the tax authorities is used!

 

Those who can not get a calculation are therefore, in short, the following:

 • Taxpayers who were not domiciled in Iceland all year round.
 • Individuals who passed away in the year 2021
 • Individuals in unwed cohabitation who declare separately (7-marked).
 • Taxpayers who did not cohabit according to the endorsement on the tax return but apply for joint taxation in section 1.2 on the front page of the tax return.

 

POLSKI

Wstępne wyliczenie

Możliwie jest wyliczenie opłat przez internet. Podczas wypełniania zeznania wykonuje się to poprzez kliknięcie „Villuprófun” (weryfikacja) i następnie wybranie wyliczenia. Możliwie jest również wykonanie wstępnego wyliczenia na stronie usługowej po złożeniu zeznania, do momentu, aż dostępne będzie wyliczenie opłat na dany rok.

Do wyniku dołączane jest rozliczenie, które pokazuje szacowany stan opłat osoby składającej zeznanie na 1 czerwca. Jest to jednak tymczasowe wyliczenie, opierające się na dostępnych w danym momencie informacjach. W tekście dołączonym do wyniku przedstawione są czynniki, które mogą powodować nieprawidłowości, np. przedpłata ulgi odsetkowej oraz dochody z zagranicy.

Wstępne wyliczenie nie zawiera opłat związanych z działalnością gospodarczą składającego zeznanie, tj. opłaty ubezpieczeniowej (tryggingagjald) i podatku od działalności finansowej (fjársýsluskattur).

Zwraca się uwagę, że we wstępnym wyliczeniu wykorzystuje się informacje o zaliczkach na podatek dochodowy z pola 2.10 w zeznaniu, a podczas ostatecznego naliczania opłat – informacje o zapłaconych zaliczkach według rejestru władz podatkowych!

 

Osoby, które nie mogą otrzymać wyliczenia:

 • Osoby, które nie były zameldowane w Islandii przez cały ubiegły rok.
 • Osoby zmarłe w 2021 r.
 • Osoby w konkubinacie rozliczające się oddzielnie (oznaczenie 7).
 • Osoby, które nie były w konkubinacie według informacji naniesionych na zeznanie, ale ubiegają się o wspólne opodatkowanie w rozdziale 1.2 na pierwszej stronie zeznania.

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑