Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 4.6.2020 11:15:42


Ξ Valmynd

3.7  Leigutekjur

Hafi framteljandi tekjur af útleigu fasteigna eða eignaréttinda, sem ekki fellur undir atvinnurekstur, skal hann færa leigutekjur vegna útleigunnar án frádráttar. Séu tekjur af útleigu eignar lægri en hlunnindamat samkvæmt skattmati, skal telja hlunnindamat eignarinnar fram sem leigutekjur. Sjá reglur um húsnæðishlunnindi í kafla 2.2.4. Sama á við þegar húsnæði er látið í té án endurgjalds. Útleiga á húsnæði sem nýtt er til atvinnurekstrar telst til atvinnurekstrar, en útleiga á íbúðarhúsnæði telst ekki til atvinnurekstrar nema fyrningargrunnur þess í árslok nemi a.m.k. 29.324.700 kr. hjá einstaklingi eða 58.649.400 kr. hjá hjónum.

Leigutekjur af íbúðarhúsnæði
Hafi framteljandi tekjur af útleigu íbúðarhúsnæðis, til búsetu leigjanda og sem fellur undir húsaleigulög, skal hann færa brúttótekjur, án frádráttar, í reit 510 á framtali, kafla 3.7. Af þeirri fjárhæð mynda 50% skattstofn en 50% leigutekna eru skattfrjálsar.  Gerð er grein fyrir þessum leigutekjum á eyðublaði RSK 3.25.

Athugið að eyðublað RSK 3.25 (reit 510 á framtali) skal ekki nota fyrir skammtímaútleigu á gistirými, t.d. til ferðamanna!  Slíka leigu (t.d. Airbnb) skal færa í reit 511 eða á rekstrarblöð.

Hafi maður leigutekjur af íbúðarhúsnæði og á sama tíma leigugjöld vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota, er heimilt að draga leigugjöldin frá leigutekjum. Frádráttur þessi leyfist eingöngu á móti leigutekjum af íbúðarhúsnæði sem ætlað er til eigin nota. Gildir það óháð því hvort leigugjöld eru vegna leigu á íbúðarhúsnæði hér á landi eða erlendis. Mismunurinn færist í reit 510 á framtali. Neikvæður mismunur færist ekki á framtal.

Sé óskað eftir að færa leigugjöld erlendis til frádráttar leigutekjum, þarf að leggja fram afrit af hinum erlenda leigusamningi sem viðbótargögn.

Leigutekjur af öðrum eignum
Tekjur af útleigu annarra eigna eða eignaréttinda, sem ekki telst til atvinnurekstrar, skal færa í reit 511 á framtali, kafla 3.7. Þar skal skrá brúttótekjur, án frádráttar. Þetta á m.a. við um heimagistingu (t.d. Airbnb) sem skráð hefur verið hjá sýslumanni.

Tekjur vegna útleigu íbúðarhúsnæðis sem notað er í atvinnurekstri, nema í tilviki heimagistingar að uppfylltum tilteknum skilyrðum, teljast til tekna af sjálfstæðri starfsemi og ber því að færa á rekstrarblöð, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 181/2009.  Slíkar tekjur færast því ekki í reit 511.

Útleiga sem fellur undir atvinnurekstur
Falli útleiga á húsnæði, eignaréttindum eða öðrum eignum undir atvinnurekstur á að telja leigutekjur fram sem rekstrartekjur á rekstrarblöðum með framtali, en ekki færa þær í kafla 3.7 á framtali.

Útleiga á atvinnurekstrarhúsnæði telst til atvinnurekstrar. Útleiga á íbúðarhúsnæði telst ekki til atvinnurekstrar nema fyrningargrunnur þess í árslok nemi a.m.k. kr. 29.324.700 hjá einstaklingi eða kr. 58.649.400 hjá hjónum.

Útleiga á húsnæði til ferðamanna (til dæmis Airbnb) sem ekki telst vera heimagisting samkvæmt skráningu hjá sýslumanni telst til atvinnurekstrar.

Á það er minnt að tekjur vegna útleigu íbúðarhúsnæðis sem notað er í atvinnurekstri, nema í tilviki heimagistingar að uppfylltum tilteknum skilyrðum, teljast til tekna af sjálfstæðri starfsemi og ber því að færa á rekstrarblöð, sbr. dóm Hæstaréttar nr. 181/2009.

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑