Lei­beiningar um rafrŠn skil, sˇtt 14.7.2024 20:12:09


Ξ Valmynd

4.1.1  ┴ritun fasteigna ß framtal

Upplýsingar frá Þjóðskrá Íslands um mat fasteigna í árslok 2021 eru áritaðar á framtalið.
 
Vanti í einhverjum tilvikum fasteignir inn í fasteignamatið og sundurliðunina, þarf að bæta þeim á framtalið. Einnig getur þurft að leiðrétta áritaða fjárhæð á framtali eða bæta henni við, sé fasteignamatið ekki áritað. Leiðréttingar sem þessar geta m.a. átt við ef fasteignamat hefur breyst vegna kærumeðferðar og nýtt fasteignamat borist framteljanda áður en framtalsgerð lýkur. Í þeim tilvikum skal nýja fasteignamatið fært á framtal. Leiðréttingu á árituðu fasteignamati þarf framteljandi að rökstyðja með nauðsynlegum fylgigögnum auk þess sem geta skal um slíkt í athugasemdum í lið 1.4.
 
Auk leiðréttingar á framtali skal beiðni um leiðréttingu á fasteignamati eða breytta skráningu komið til Þjóðskrár Íslands.

Upplýsingar um fasteignir og fasteignamat er að finna á „Mínum síðum“ á húseiganda á http://www.island.is. Tilgreina skal heildarmat (þ.e. fasteignamat samtals) og fastanúmer fyrir hverja eign. Framteljandi skráir aðeins sinn eignarhluta ef um sameign er að ræða.
 

ENGLISH

Real estate endorsement on the return

Information from Registers Iceland on the valuation of real estate at the end of 2021 is endorsed on the return.

If in some cases real estate is missing from property valuation and the itemisation, it must be added to the return. It may also be necessary to correct the endorsed amount on the tax return or add it if the property valuation is not endorsed. Corrections such as these can e.g. apply if the property valuation has changed due to an appeals process and a new property valuation is received by the taxpayer before the filing of the tax return is completed. In such cases, the new property valuation must be entered in the tax return. The correction to the endorsed property valuation must be substantiated by the taxpayer with the necessary documents and mentioned in the comments box in section 1.4.

In addition to a correction of the tax return, a request for a correction of the property valuation or a change in registration shall be submitted to Registers Iceland.

Information on real estate and property valuation can be found on the homeowner’s “My pages” on
http://www.island.is. The total valuation (i.e. total property valuation) and property identification number for each property must be specified. The taxpayer only registers their holding in the case of shared property. 

POLSKI

Wpisywanie nieruchomości w zeznaniu

Informacje z Þjóðskrá Íslands o wycenie wartości nieruchomości na koniec 2021 roku są naniesione na zeznanie.

Jeśli brakuje nieruchomości w wycenie i wyszczególnieniu, należy umieścić je w zeznaniu. Być może trzeba również poprawić kwotę naniesioną na zeznanie lub ją dopisać, jeśli nie naniesiono wyceny nieruchomości. Takie korekty mogą być niezbędne na przykład w sytuacji, w której wycena nieruchomości zmieniła się z powodu skargi, a osoba składająca zeznanie otrzymała nową wycenę nieruchomości przed złożeniem zeznania. W takich wypadkach należy wpisać nową wycenę nieruchomości w zeznaniu. Korektę naniesionej wyceny nieruchomości trzeba potwierdzić poprzez załączenie odpowiednich dokumentów oraz wspomnieć o niej w komentarzu w polu 1.4.

Poza korektą w zeznaniu należy przekazać do Þjóðskrá Íslands wniosek o korektę wyceny nieruchomości lub zmianę wpisu.

Informacje o nieruchomościach i wycenie nieruchomości znajdują się w zakładce „Mínar síður” dla właścicieli nieruchomości na
http://www.island.is. Należy podać łączną wycenę (tzn. wycena nieruchomości razem) oraz numer każdej nieruchomości. Osoba składająca zeznanie wpisuje wyłącznie swoją część nieruchomości w przypadku współwłasności.

 

Fara efst ß sÝ­una ⇑